תיאור המוצר

שלט יציאה חירום דו תכליתי, פרקספקס כבה מאליו, אותיות 15 ס"מ ע"פ דרישות תקנות הבנייה. כיתוב יציאה חד צדדי להתקנה על קיר.